Slovenská verzia
English version
O spoločnosti Sadové úpravy Paskal Penzión Quercus Referencie
Sadové úpravy
 
Údržba zelene : (rodinné záhrady, logistické parky, firmy, verejné priestranstvá, ihriská)
» Starostlivosť o trávniky (kosenie, prerezávanie, prevzdušňovanie, hnojenie)
» Starostlivosť o dreviny (rez krov, živých plotov, chemická ochrana, hnojenie)
» Starostlivosť o vzrastné stromy (rez konárov, tvarovanie a spevňovanie korún)
» Starostlivosť o neudržiavané plochy (odstraňovanie ruderálnych porastov, stromov, náletov)
 
Starostlivosť zabezpečujeme strojmi:
» BCS Valiant – traktor s čelným nakladačom, so zadným podkopom, s mulčovačom K2
» Ferti 500 – nesené rozmetadlo za traktor na ošetrenie väčších plôch
» Spider – diaľkovo ovládaná mulčovacia svahová kosačka so svahovou dostupnosťou do 40                  stupňov
» Ručné sypacie vozíky Wolfgarten na ošetrenie menších plôch
» Špeciálne arboristické pílky a nožnice
» Náradie na chemické ošetrenie – chrbtový postrekovač, chrbtové motorové rosiace zariadenie
 
Kontakt :
ALIMENTA NATUR, a.s.
Mobil: +421 905 936 535
E-mail: alimenta.natur@gmail.com
 
 
 
 
Copyright © 2008 Alimenta Natur, a.s. Všetky práva vyhradené.