Slovenská verzia
English version
O spoločnosti Sadové úpravy Paskal Penzión Quercus Referencie
Referencie
 
Zameriavame sa predovšetkým na profesionálne vykonávanie služieb, či už projekčných alebo realizačných, ktoré sú významné pre zákazníka a nás tak z krátkodobého ako aj z dlhodobého hľadiska. V blízkej budúcnosti budeme vedieť zákazníkom ponúknuť vlastný biologický materiál, čo nám v rámci systému riadenia kvality zabezpečí dokonalý výsledok...
 
Projektovanie záhrad, sadov a parkov :
» Rybáreň Stará Huta
» Zelený svet Dolné Dubové - plánovaná realizácia do konca roku 2010
» Projekt zelene centrálna zóna obce Čachtice
» Projekt zelene centrálna zóna obce Abrahám
» Inventarizácia zelene obec Veľký Grob
» Strešná záhrada, Bratislava - fotogaléria »
» Záhrada RD, Trnava - fotogaléria »
» Záhrada RD, Galanta - fotogaléria »
» Záhrada RD, Galanta - fotogaléria »
Sadové práce, celoročná starostlivosť o zelené plochy :
» Slovenské elektrárne, a.s. závod EBO
» Slovenské elektrárne, a.s. závod EMO
» Slovenské elektrárne, a.s. závod ENO
» Slovenské elektrárne, a.s. závod EVO
» Slovenské elektrárne, a.s. závod VE - 38 prevádzok po celom Slovensku
» RKC Trnava - úprava existujúcich a výsadba nových vetrolamov
» RKC Trnava - celoročná údržba vysadených sadeníc
» MALES, s.r.o., Žiar n. Hronom - likvidácia náletových drevín 9ha
» RFÚ - fara Dolné Dubové 3,5ha
» Čerpacia stanica pohonných hmôt Lienka (Dolné Dubové) 0,5ha
 
Zimná a letná údržba komunikácií :
» EMPARK – zimná údržba areálu v Trnave-Modranke
» AZEX, s.r.o., (ZH) - agroturistický areál spevnené plochy, jazdiareň
» Obchodné stredisko VÁH(NM) - hotel, reštaurácia parkoviská, príjazdové cesty
» Čerpacia stanica pohonných hmôt Lienka (Dolné Dubové) - príjazdové cesty,    chodníky, parkovisko
» Obec Dolné Dubové - obecné komunikácie
» Zimná údržba logistické centrum Gáň
 
 
Copyright © 2008 Alimenta Natur, a.s. Všetky práva vyhradené.